SUKUTUTKIJAN SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 01.01.2011

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Anne Metsäpuro

Puhelin:

Osoite:

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

2. Rekisteri

2. Rekisterin nimi: Anne Metsäpuron sukututkimusrekisteri

Lisätietoa rekisteristä:

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

4. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
-nimi, syntymäaika, ja -paikka,
-vihkimisaika ja -paikka,
-kuolinaika ja -paikka,
-arvo ja ammatti
-sekä muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
-tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot
-osoitetiedot
-muut tiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:
-kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä
-muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
-painetut lähteet
-sukuun kuuluvien antamat tiedot
-muut lähteet
Kirkonkirjat, väestötietojärjestelmä, viranomaisrekisterit, painetut lähteet, sekä sukuun kuuluvien antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.
Rekisterin tietoja julkaistaan avoimessa verkossa (internetissä).

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

9. Lisätietoja rekisterinpitäjästä

Rekisterin pitäjä on Suomen Sukututkimusseuran jäsen.
Lisätietoa rekisterinpitäjästä:: Tutkin seuraavista kunnista löytyviä tietoja: Tyrvää, Kiikka, Keikyä, Huittinen, Punkalaidun, Siikainen, Merikarvia (lähialueet), Ikaalinen, Tampere, Messukylä, Pirkkala, Hämeenkyrö, Tammela, Hämeenlinna, Vanaja, Renko, sekä mahdolliset muut sukuihin liittyvät paikkakunnat.

Tämä sukututkimusrekisteriseloste on tuotettu Suomen Sukututkimusseuran rekisteriselostepalvelussa.


Päivitetty 05.06.2011 --Anne Metsäpuro--